Begroting 2020

Werken

Werken

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

Lasten

€ 55.474

20,2 %

Baten

€ 29.718

10,8 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma

ga terug