Begroting 2020

Bestuur

Bestuur

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

Lasten

€ 48.081

17,5 %

Baten

€ 1.977

0,7 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma

ga terug