Begroting 2020

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

Rekening

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

2021

2022

2023

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma's

1.  Wonen en leven

59.475

-32.105

27.370

63.679

-30.489

33.189

61.023

-30.031

30.993

29.462

28.574

27.819

2.  Zorg

85.511

-9.747

75.764

85.528

-5.264

80.264

88.438

-5.881

82.557

81.503

80.809

80.597

3.  Werken

57.521

-32.411

25.111

55.977

-30.000

25.978

55.474

-29.483

25.991

23.629

23.194

22.748

4.  Bestuur

18.149

-2.801

15.348

17.615

-1.323

16.292

17.640

-1.392

16.248

16.272

16.363

16.334

      Overhead

28.395

-941

27.455

29.935

-510

29.425

30.403

-535

29.868

29.207

28.747

28.465

5.  Financiën en grondexploitaties

9.235

-8.651

585

12.669

-10.601

2.068

19.139

-21.168

-2.029

5.398

11.444

15.415

      Algemene dekkingsmiddelen

0

-145.425

-145.425

-1.085

-175.519

-176.604

-169

-181.611

-181.780

-184.632

-187.921

-192.405

      Onvoorzien

0

0

0

150

0

150

150

0

150

150

150

150

      Vennootschapsbelasting

468

0

468

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves

1.  Wonen en leven

0

-2.221

-2.221

0

-822

-822

2.800

-2.662

138

-1.034

-469

452

2.  Zorg

0

-5.147

-5.147

0

-1.391

-1.391

0

0

0

0

0

0

3.  Werken

2.393

-272

2.121

250

-1.881

-1.631

0

-235

-235

-235

-235

0

4.  Bestuur

125

-1.312

-1.187

38

-50

-12

38

-50

-12

-12

38

38

5.  Financiën en grondexploitaties

3.501

-6.390

-2.889

0

-7.203

-7.203

0

-2.026

-2.026

0

0

0

Resultaat na mutatie reserves

264.520

-268.170

-3.650

264.756

-265.052

-296

274.936

-275.074

-138

-291

693

-387

ga terug