Begroting 2020

Wonen en leven

Wonen en leven

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

Lasten

€ 63.823

23,2 %

Baten

€ 32.693

11,9 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma

ga terug