Begroting 2020

Zorg

Zorg

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

Lasten

€ 88.438

32,2 %

Baten

€ 5.881

2,1 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma

ga terug