Begroting 2020

Reserves

- = onttrekking  en += toevoeging

bedragen x 1.000

Ref

omschrijving reserve

 saldo begin 2020 

 toevoegingen begroot 

 onttrekkingen begroot 

 saldo einde 2020 

1

Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve)

2.054

-575

1.479

2

Beeldende kunst

56

-37

19

3

Stedelijke ontwikkeling

1.000

2.800

-2.050

1.750

4

Mobiliteitsfonds

1.072

1.072

5

Herplantfonds

200

200

6

Onderwijsgebouwen

286

286

7

Inzet HHT middelen

712

-235

477

8

Creatieve Sector

160

160

9

Regionaal mediacentrum

176

176

10

Decentrale loonruimte

232

38

270

11

Transitie personeel

100

-50

50

12

Algemene reserve 

76.244

-2.026

74.218

Totaal alle programma's

82.292

2.838

-4.973

80.157

ga terug