Begroting 2020

Financiën en grondexploitaties

Financiën en grondexploitaties

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

Lasten

€ 19.120

7,0 %

Baten

€ 204.805

74,5 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma

ga terug