Begroting 2020

Financiering

Financiering

Langlopende leningen

Stand leningen per

Aflossingen

Nieuwe leningen

Stand leningen per

1-1-2020

2020

2020

31-12-2020

Bank Nederlandse gemeenten

90.533

9.690

80.843

Nederlandse Waterschapsbank

20.440

1.160

19.280

Aegon

22.000

1.040

20.960

Nationale Nederlanden

8.000

400

7.600

Provincie Noord Holland

16.081

0

16.081

Provincie Noord-Brabant

11.520

480

11.040

Nieuwe leningen 2020

18.000

18.000

 Totaal 

                      168.574

                    12.770

                18.000

                 173.804

Toelichting bij: Financiering

De staat van langlopende leningen geeft een beeld van de langlopende schuld (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2020, de aflossingen op de leningen in 2020, de naar verwachting af te sluiten lening(en) in 2020 en de geraamde stand per 31 december 2020.
De prognose is gebaseerd op de begroting 2020, het investeringsprogramma 2020 en de geactualiseerde grondexploitaties 2019.

ga terug